עודכן לאחרונה: , 2021, 23 בפברואר            

מדיניות פרטיות זו מתארת ​​את המדיניות והנהלים שלנו באיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלך כאשר אתה משתמש בשירות ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. השימוש בנתונים האישיים שלך  נעשה על מנת לספק ולשפר את איכות השירות. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים המודגשות הבאות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות בלשון יחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות מדיניות פרטיות זו:

–חשבון הוא חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.

–עסק לצורך CCPA (חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה), מתייחס לחברה כאל היישות המשפטית שאוספת את המידע האישי של הצרכנים וקובעת את מטרות ואמצעי העיבוד של המידע האישי של הצרכנים, או מטעמם. המידע הנאסף על ידי השירות או במשותף עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים לעיבוד המידע האישי של הצרכנים, המנהל עסקים במדינת קליפורניה.

–החברה (המכונההחברה“, “אנחנו“, “אנחנואושלנובהסכם זה) מתייחסת לאלבר מור, רחוב ה׳ באייר 36, תל אביב. לצורך ה– GDPR, החברה היא מנהל הנתונים.

–הצרכן לצורך CCPA (חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה), פירושו אדם שהוא תושב קליפורניה. תושב, כהגדרתו בחוק, כולל (1) כל אדם שנמצא בארהב למטרה זמנית או ארעית, ו– (2) כל אדם שנמצא בביתו בארהב שנמצא מחוץ לארהב לצורך זמני או מטרה חולפת.

–קבצי Cookie הם קבצים קטנים המוצבים במחשב שלך, במכשיר הנייד או בכל מכשיר אחר על ידי אתר אינטרנט, המכילים את פרטי היסטוריית הגלישה שלך באתר זה בין השימושים הרבים בו.           

–מדינה מתייחסת ל: ישראל

–מנהל הנתונים למטרות ה– GDPR (התקנה הכללית להגנת נתונים), מתייחס לחברה כאל האדם המשפטי אשר לבדו או במשותף עם אחרים קובע את מטרות ועיבוד הנתונים האישיים.

–מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

–אל תעקוב (DNT) הוא מושג שקודם על ידי רשויות הפיקוח בארהב, ובמיוחד נציבות הסחר הפדרלית האמריקאית (FTC), לתעשיית האינטרנט לפתח וליישם מנגנון המאפשר למשתמשי האינטרנט לשלוט במעקב אחר הפעילות המקוונת שלהם ברחבי האתרים.

–דף פייסבוק של מעריצים הוא פרופיל ציבורי בשם מיכל נגרין שנוצר במיוחד על ידי החברה ברשת החברתית של פייסבוק, הנגיש דרך https://www.facebook.com/Michal.Negrin/

–נתונים אישיים כל מידע המתייחס לאדם מזוהה. למטרות ה– GDPR, נתונים אישיים פירושם כל מידע הקשור אליך כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה מקוון או לגורם אחד או יותר כגון גופני, פיזיולוגי, גנטי, נפשי, כלכלי, תרבותי או חברתי. למטרות ה– CCPA, נתונים אישיים פירושם כל מידע המזהה, מתייחס, מתאר או מסוגל להיות קשור אליך, או יכול להיות מקושר, באופן ישיר או עקיף, באופן סביר.

–מכירה לצורך CCPA (חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה), מכירה, השכרה, שחרור, גילוי, הפצה, זמינות, העברה, או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב, או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, להעביר את המידע האישי של הצרכן לעסק אחר או לצד שלישי עבור תמורה כספית או תמורה יקרת ערך אחרת.

–שירות מתייחס לאתר.

–נותן שירות פירושו כל אדם טבעי או משפטי שמעבד את הנתונים בשם החברה. הכוונה היא לחברות צד שלישי או אנשים המועסקים על ידי החברה בכדי להקל על השירות, לספק את השירות מטעם החברה, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לחברה בניתוח אופן השימוש בשירות. לצורך ה– GDPR, ספקי השירות נחשבים כמעבדי נתונים.

–שירות מדיה חברתית של צד שלישי מתייחס לכל אתר או כל אתר ברשת חברתית שדרכו משתמש יכול להתחבר או ליצור חשבון לשימוש בשירות.

–נתוני שימוש מתייחסים לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, או שנוצרו על ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (למשל, משך הביקור בעמוד).

–האתר מתייחס למיכל נגרין, הנגישה דרך http://www.michalnegrin.com/

–הכוונה לאדם שניגש או משתמש בשירות, או בחברה, או בגוף משפטי אחר שמטעמו אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין. על פי GDPR (התקנה הכללית להגנת נתונים), ניתן לכנות אותך כנושא הנתונים או כמשתמש כפי האדם המשתמש בשירות.

איסוף ושימוש בנתונים האישיים שלך

סוגי הנתונים שנאספו

מידע אישי

בעת השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע מסוים הניתן לזיהוי אישי שניתן להשתמש בו כדי ליצור קשר או לזהות אותך. מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל: כתובת דואל שם פרטי ושם משפחה מספר טלפון כתובת, מדינה, מחוז, מיקוד, עיר.

נתוני שימוש

נתוני השימוש נאספים באופן אוטומטי בעת השימוש בשירות. נתוני השימוש עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המכשיר שלך (למשל כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שאתה מבקר בו, זמן ותאריך ביקורך, זמן הבילוי בדפים אלה, מכשיר ייחודי מזהים ונתוני אבחון אחרים. כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד או באמצעותו, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל, אך לא רק, סוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, המזהה הייחודי שלך למכשיר הנייד שלך, כתובת ה– IP של המכשיר הנייד שלך, הנייד שלך מערכת הפעלה, סוג דפדפן האינטרנט הנייד בו אתה משתמש, מזהי התקנים ייחודיים ונתוני אבחון אחרים. אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו או כשאתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד או באמצעותו.

מעקב אחר טכנולוגיות ועוגיות

אנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ולאחסן מידע מסוים. טכנולוגיות המעקב המשמשות הן משואות, תגים וסקריפטים לאיסוף ולעקוב אחר מידע ולשיפור וניתוח השירות שלנו. הטכנולוגיות בהן אנו משתמשים עשויות לכלול:

–עוגיות או עוגיות דפדפן. קובץ cookie הוא קובץ קטן שממוקם במכשיר שלך. אתה יכול להורות לדפדפן שלך לסרב לכל העוגיות או לציין מתי נשלח קובץ Cookie. עם זאת, אם אינך מקבל עוגיות, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים מהשירות שלנו. אלא אם כן התאמת את הגדרת הדפדפן שלך כך שהיא תסרב לעוגיות, השירות שלנו עשוי להשתמש בעוגיות.

–עוגיות פלאש. תכונות מסוימות בשירות שלנו עשויות להשתמש באובייקטים מאוחסנים מקומיים (או בעוגיות פלאש) כדי לאסוף ולאחסן מידע על העדפותיך או על פעילותך בשירות שלנו. קובצי Cookie Flash אינם מנוהלים על ידי אותן הגדרות דפדפן כמו אלה המשמשות עבור Cookies Browser. למידע נוסף על האופן שבו ניתן למחוק עוגיות פלאש, אנא קראהיכן אוכל לשנות את ההגדרות להשבית או למחיקת אובייקטים משותפים מקומיים?” זמין בכתובת https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_se

–משואות רשת. חלקים מסוימים בשירות שלנו ובדואר האלקטרוני שלנו עשויים להכיל קבצים אלקטרוניים קטנים המכונים משואות( המכונים  גם קובצי GIF ברורים, תגי פיקסלים ו– GIF של פיקסלים בודדים) המאפשרים לחברה, למשל, לספור משתמשים שביקרו בדפים אלה. או פתח דואל ועבור נתונים סטטיסטיים אחרים הקשורים לאתרים (למשל, רישום הפופולריות של קטע מסוים ואימות תקינות המערכת והשרת).

עוגיות יכולות להיות עוגיותקבועותאומושב“. עוגיות קבועות נשארות במחשב האישי שלך או במכשיר הנייד שלך כשאתה מחובר לאינטרנט, ואילו עוגיות מושב נמחקות ברגע שאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך. תוכל ללמוד עוד על עוגיות כאן: הכל אודות עוגיות על ידי TermsFeed

משתמשים בעוגיות מושבות והן בעוגיות קבועות למטרות המפורטות להלן:

–עוגיות הכרחיות / חיוניות

סוג: עוגיות מושב

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: עוגיות אלה חיוניות כדי לספק לך שירותים הזמינים דרך האתר וכדי לאפשר לך להשתמש בחלק מתכונותיו. הם עוזרים לאמת משתמשים ולמנוע שימוש מרמה בחשבונות משתמש. ללא עוגיות אלה, השירותים שביקשת אינם יכולים להינתן, ואנו משתמשים בעוגיות אלה רק בכדי לספק לך שירותים אלה.

–מדיניות עוגיות / עוגיות קבלת הודעות

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: אנחנו

מטרה: עוגיות אלה מזהות אם משתמשים קיבלו את השימוש בעוגיות באתר.

–עוגיות פונקציונליות

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: אנחנו

מטרה: קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזכור את הבחירות שאתה עושה בעת השימוש באתר, כגון לזכור את פרטי הכניסה שלך או את העדפת השפה שלך. מטרתם של קובצי Cookie אלה היא לספק לך חוויה אישית יותר ולהימנע מכך שתצטרך להזין מחדש את ההעדפות שלך בכל פעם שאתה משתמש באתר.

–עוגיות מעקב וביצועים

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: צדדים שלישיים מטרה: עוגיות אלו משמשות למעקב אחר מידע אודות תעבורה לאתר ואופן השימוש המשתמשים באתר. המידע שנאסף באמצעות עוגיות אלה עשוי לזהות אותך באופן ישיר או עקיף כמבקר בודד. הסיבה לכך היא שהמידע שנאסף מקושר בדרך כלל למזהה בדוי המשויך למכשיר בו אתה משתמש כדי לגשת לאתר. אנו עשויים להשתמש בעוגיות אלה גם לבדיקת עמודים, תכונות או פונקציונליות חדשה באתר כדי לראות כיצד המשתמשים שלנו מגיבים אליהם.

-עוגיות מיקוד ופרסום

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: צדדים שלישיים מטרה: עוגיות אלה עוקבות אחר הרגלי הגלישה שלך כדי לאפשר לנו להציג פרסום אשר סביר יותר לעניין אותך.

קובצי Cookie אלה משתמשים במידע על היסטוריית הגלישה שלך כדי לקבץ אותך למשתמשים אחרים שיש להם תחומי עניין דומים. בהתבסס על מידע זה, ובאישורנו, מפרסמי צד שלישי יכולים להציב קובצי Cookie כדי לאפשר להם להציג פרסומות שלדעתנו יהיו רלוונטיות לתחומי העניין שלך בזמן שאתה באתרי צד שלישי.

לקבלת מידע נוסף אודות העוגיות בהן אנו משתמשים ובחירותיך בנוגע לעוגיות, אנא בקר במדיניות העוגיות שלנו או בסעיף העוגיות במדיניות הפרטיות שלנו.

שימוש בנתונים האישיים שלך

החברה רשאית להשתמש בנתונים אישיים למטרות הבאות: לספק ולתחזק את השירות שלנו, כולל כדי לפקח על השימוש בשירות שלנו.

–לניהול חשבונך: לניהול הרישום שלך כמשתמש בשירות. הנתונים האישיים שאתה מספק יכולים לתת לך גישה לפונקציות שונות של השירות העומדות לרשותך כמשתמש רשום.

–לצורך ביצוע חוזה: פיתוח, עמידה והתחייבות של חוזה הרכישה עבור המוצרים, הפריטים והשירותים שרכשתם או של כל חוזה אחר איתנו באמצעות השירות.

–ליצירת קשר איתך: ליצירת קשר באמצעות דואל, שיחות טלפון, SMS או צורות מקבילות אחרות של תקשורת אלקטרונית, כגון הודעות דחיפה של אפליקציה סלולרית בדבר עדכונים או תקשורת אינפורמטיבית הקשורה לפונקציות, מוצרים או שירותים חוזים, כולל עדכוני האבטחה, במידת הצורך או הסביר ליישומם.

–לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי אודות מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלו שכבר רכשת או שאלת עליהם אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה. לניהול בקשותיך: להשתתף ולנהל את בקשותיך אלינו.

–לצורך העברות עסקיות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להעריך או לבצע מיזוג, מסולק, ארגון מחדש, ארגון מחדש, פירוק או מכירה או העברה אחרת של חלק או כל נכסינו, בין אם כעסק מתמשך או כחלק מפשיטת רגל, פירוק, או הליך דומה, בו נתונים אישיים המוחזקים על ידינו לגבי משתמשי השירות שלנו הם בין הנכסים שהועברו.

–למטרות אחרות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות השימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את השירות, המוצרים, השירותים, השיווק והניסיון שלך. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך במצבים הבאים:

–עם נותני שירות: אנו עשויים לחלוק את פרטיך האישיים עם נותני השירות כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, כדי להציג לך פרסומות שיעזרו לך לתמוך ולשמר את השירות שלנו, לצורך עיבוד תשלומים, כדי ליצור איתך קשר.

–עבור העברות עסקיות: אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי שלך בקשר עם מיזוג, מכירת נכסי החברה, מימון, או רכישה של עסקנו כולו או חלקו לחברה אחרת, או במהלך משא ומתן.

–עם שותפים עצמאיים: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם השלוחות שלנו, ובמקרה זה אנו נדרוש מאותם שלוחות לכבד מדיניות פרטיות זו. חברות כלולות כוללות את חברת האם שלנו וכל חברות בנות אחרות, שותפים למיזם משותף או חברות אחרות שאנו שולטים בהן או שהן בשליטה משותפת איתנו.

–עם שותפים עסקיים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העסקיים שלנו כדי להציע לך מוצרים, שירותים או מבצעים מסוימים.

-עם משתמשים אחרים: כאשר אתה משתף מידע אישי או מקיים אינטראקציה אחרת בשטחים הציבוריים עם משתמשים אחרים, מידע כזה עשוי להיראות על ידי כל המשתמשים ועשוי להיות מופץ בפומבי מחוץ. אם אתה מתקשר עם משתמשים אחרים או נרשם דרך שירות מדיה חברתית של צד שלישי, אנשי הקשר שלך בשירות המדיה החברתית של צד שלישי עשויים לראות את שמך, פרופילך, תמונותיך ותיאור הפעילות שלך. באופן דומה, משתמשים אחרים יוכלו להציג תיאורים על הפעילות שלך, לתקשר איתך ולהציג את הפרופיל שלך.

בהסכמתך: אנו עשויים לחשוף את פרטיך האישיים לכל מטרה אחרת בהסכמתך.

העברת הנתונים האישיים שלך

המידע שלך, כולל נתונים אישיים, מעובד במשרדי התפעול של החברה ובכל מקום אחר בו נמצאים הצדדים המעורבים בעיבוד. המשמעות היא שניתן להעביר מידע זה למחשבים הממוקמים מחוץ למדינתך, מחוזך, מדינתך או תחום שיפוט ממשלתי אחר שלךומתחזקים אותו במחשבים אחריםשם חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה שבשיפוטך. הסכמתך למדיניות פרטיות זו ואחריה הגשת המידע שלך מייצגת את הסכמתך להעברה זו. החברה תנקוט בכל הצעדים הנחוצים באופן סביר בכדי להבטיח כי הטיפול בנתונים שלך מאובטח ובהתאם למדיניות פרטיות זו ושום העברת הנתונים האישיים שלך לא תתבצע לארגון או למדינה אלא אם כן קיימות בקרות נאותות לרבות אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

גילוי הנתונים האישיים שלך

עסקאות עסקיות

אם החברה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכס, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו. אנו נמסור הודעה לפני העברת הנתונים האישיים שלך ויהיה כפוף למדיניות פרטיות אחרת.

אכיפת חוק

בנסיבות מסוימות, ייתכן שהחברה תידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך אם תידרש לעשות זאת על פי החוק או בתגובה לבקשות תקפות של רשויות ציבוריות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות אחרות

החברה רשאית לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב כי פעולה כזו נחוצה כדי:

-ציית לחובה משפטית

-להגן ולהגן על זכויות החברה או רכושה

-למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר עם השירות

-להגן על ביטחונם האישי של משתמשי השירות או הציבור

-הגן מפני אחריות משפטית אבטחת הנתונים האישיים שלך

אבטחת הנתונים

אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו, אך זכור כי שום שיטת העברה דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרונית אינה מאובטחת ב 100%. אמנם אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, אך איננו יכולים להבטיח את ביטחונם המוחלט.

ידע מפורט על עיבוד הנתונים האישיים שלך

לספקי השירותים בהם אנו משתמשים עשויה להיות גישה לנתונים האישיים שלך. ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע אודות הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

Analytics

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

Google Analytics הוא שירות ניתוח אתרים המוצע על ידי גוגל העוקב אחר דיווחי תעבורת אתרים. גוגל משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו ולפקח עליו. נתונים אלה משותפים עם שירותי Google אחרים. גוגל רשאית להשתמש בנתונים שנאספו כדי ליצור הקשר ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה. אתה יכול לבטל את הסכמתך לכך שהפעילות שלך בשירות תהיה זמינה ל– Google Analytics על ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמת Google Analytics. התוסף מונע מגאווה סקריפט של Google Analytics (ga.js, analytics.js ו– dc.js) לשתף מידע עם Google Analytics על פעילות ביקורים. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט של Google בנושא פרטיות ותנאים: https://policies.google.com/privacy

-מטומו Matomo הוא שירות ניתוח אתרים. תוכל לבקר בדף מדיניות הפרטיות שלהם כאן: https://matomo.org/privacy-policy

-מונה סטטוסים Statcounter הוא כלי ניתוח תעבורת רשת. תוכלו לקרוא את מדיניות הפרטיות של Statcounter כאן: https://statcounter.com/about/legal/

פִּרסוּם

אנו עשויים להשתמש בנותני השירותים כדי להציג לך פרסומות שיעזרו לתמוך בשמירה על השירות שלנו. Google AdSense ו– DoubleClick Cookie גוגל, כספקית שלישית, משתמשת בקובצי Cookie כדי להציג מודעות בשירות שלנו. השימוש של גוגל בעוגיית ה– DoubleClick מאפשר לה ולשותפיה להציג מודעות למשתמשים שלנו על סמך ביקורם בשירות שלנו או באתרים אחרים באינטרנט. תוכל לבטל את השימוש בקובץ ה– Cookie של DoubleClick לפרסום מבוססעניין על ידי ביקור בדף האינטרנט של הגדרות Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences/

שיווק בדואל

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך בכדי ליצור איתך קשר עםעלוני מידע, שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבל מאיתנו כל הודעות אלה, או את כולן, באמצעות קישור לביטול המנוי או ההוראות המופיעות בכל דואל שאנו שולחים או באמצעות יצירת קשר איתנו. אנו עשויים להשתמש בספקי שירותי שיווק בדואל כדי לנהל ולשלוח אליך מיילים. צימפיסט Mailchimp הוא שירות שליחת שיווק בדואל הניתן על ידי The Rocket Science Group LLC. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Mailchimp, אנא בקרו במדיניות הפרטיות שלהם: https://mailchimp.com/legal/privacy/

תשלומים

אנו עשויים לספק מוצרים ו / או שירותים בתשלום במסגרת השירות. במקרה זה, אנו עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי לעיבוד תשלומים (למשל מעבדי תשלום). לא נאחסן ולא נאסוף את פרטי כרטיס התשלום שלך. מידע זה מסופק ישירות למעבדי התשלום של צד שלישי שלנו, אשר השימוש במידע האישי שלך נשלט על ידי מדיניות הפרטיות שלהם. מעבדי תשלום אלה עומדים בתקנים שנקבעו על ידי PCI-DSS כמנוהלים על ידי מועצת תקני האבטחה של PCI, המהווה מאמץ משותף של מותגים כמו ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס וגילוי. דרישות PCI-DSS עוזרות להבטיח טיפול מאובטח במידע התשלום.

-פייפאל ניתן לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

-טרנזילה ניתן לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.tranzila.com/privacy.html

שימוש, ביצועים ושונות

אנו עשויים להשתמש בנותני שירותים של צד שלישי בכדי לספק שיפור טוב יותר בשירות שלנו.

-ReCAPTCHA בלתי נראה

אנו משתמשים בשירות captcha בלתי נראה בשם reCAPTCHA. reCAPTCHA מופעל על ידי גוגל. שירות reCAPTCHA עשוי לאסוף מידע ממך ומהמכשיר שלך למטרות אבטחה. המידע שנאסף על ידי reCAPTCHA מוחזק בהתאם למדיניות הפרטיות של גוגל: https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/

פרטיות GDPR

בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים במסגרת ה– GDPR

אנו עשויים לעבד נתונים אישיים בתנאים הבאים:

-הסכמה: נתת את הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים למטרות ספציפיות אחד או יותר.

-ביצוע חוזה: אספקת נתונים אישיים נחוצה לצורך ביצוע הסכם איתך ו / או לכל התחייבות לפני החוזה. חובות משפטיות: עיבוד נתונים אישיים נחוץ לצורך עמידה בהתחייבות חוקית שהחברה כפופה לה.

-אינטרסים חיוניים: עיבוד נתונים אישיים הוא הכרחי על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אדם טבעי אחר.

-אינטרסים ציבוריים: עיבוד נתונים אישיים קשור למשימה המתבצעת לטובת הציבור או בהפעלת סמכות רשמית המוקנית לחברה.

-אינטרסים לגיטימיים: עיבוד נתונים אישיים נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים שרודפים אחריה החברה.

בכל מקרה, החברה תסייע בשמחה לבירור הבסיס המשפטי הספציפי שחל על העיבוד, ובמיוחד אם מסירת הנתונים האישיים הינה דרישה סטטוטורית או חוזית, או דרישה הכרחית להתקשרות בחוזה.

זכויותיך במסגרת ה– GDPR

החברה מתחייבת לכבד את סודיות הנתונים האישיים שלך ולהבטיח שתוכל לממש את זכויותיך. יש לך את הזכות על פי מדיניות פרטיות זו, ועל פי החוק אם אתה נמצא באיחוד האירופי,

-לבקש גישה לנתונים האישיים שלך. הזכות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע שיש לנו עליך. בכל פעם שמתאפשר, תוכל לגשת, לעדכן או לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך ישירות בקטע הגדרות חשבונך. אם אינך מצליח לבצע פעולות אלה בעצמך, אנא פנה אלינו בכדי לסייע לך. זה גם מאפשר לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך.

בקש תיקון של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך. יש לך את הזכות לקבל תיקון כל מידע שלם או לא מדויק שאנו מחזיקים אודותיך.-

-התנגדות לעיבוד הנתונים האישיים שלך. זכות זו קיימת כאשר אנו מסתמכים על אינטרס לגיטימי כבסיס המשפטי לעיבוד שלנו ויש משהו במצבך הספציפי, שגורם לך לרצות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך בטענה זו. יש לך גם את הזכות להתנגד למקום בו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר. בקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך.

-יש לך את הזכות לבקש מאיתנו למחוק או להסיר נתונים אישיים כשאין סיבה טובה לנו להמשיך ולעבד אותם.

-בקש העברת הנתונים האישיים שלך. אנו נספק לך, או לצד שלישי שבחרת, את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וקריא במכונה. שים לב שזכות זו חלה רק על מידע אוטומטי שסיפקת בתחילה הסכמתנו לשימוש או כאשר השתמשנו במידע לביצוע חוזה איתך.

-משוך את הסכמתך. יש לך את הזכות למשוך את הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך. אם תבטל את הסכמתך, יתכן שלא נוכל לספק לך גישה לפונקציות ספציפיות מסוימות של השירות.

מימוש זכויות הגנת הנתונים שלך ב– GDPR

אתה רשאי לממש את זכויות הגישה שלך, תיקון, ביטול והתנגדות על ידי פנייה אלינו. לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשות כאלה. אם תגיש בקשה, נשתדל כמיטב יכולתנו להשיב לך בהקדם האפשרי. יש לך את הזכות להתלונן בפני רשות להגנת נתונים על איסוף ושימושנו בנתונים האישיים שלך. לקבלת מידע נוסף, אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA), אנא צרו קשר עם הרשות המקומית להגנת המידע שלכם באזור ה– EEA.

דף מעריצים בפייסבוק

בקר נתונים לדף האוהדים של פייסבוק החברה היא מנהל הנתונים של הנתונים האישיים שלך שנאספו תוך שימוש בשירות. כמפעילה של דף המעריצים של פייסבוק https://www.facebook.com/Michal.Negrin/, החברה והמפעילה של הרשת החברתית פייסבוק הם בקרים משותפים.

החברה התקשרה עם פייסבוק בהסכמים המגדירים בין היתר את תנאי השימוש בדף האוהדים של פייסבוק. תנאים אלה מבוססים בעיקר על תנאי השירות של פייסבוק: https://www.facebook.com/terms.php

בקר במדיניות הפרטיות של פייסבוק https://www.facebook.com/policy.php למידע נוסף על האופן שבו פייסבוק מנהלת נתונים אישיים או פונה לפייסבוק באופן מקוון, או בדואר אלקטרוני: Facebook, Inc. ATTN, פעולות פרטיות, 1601 Willow Road, Menlo פארק, CA 94025, ארצות הברית.

Facebook Insights

אנו משתמשים בפונקציית תובנות פייסבוק בקשר להפעלת דף האוהדים של פייסבוק ועל בסיס ה– GDPR, על מנת לקבל נתונים סטטיסטיים אנונימיים על המשתמשים שלנו.

לשם כך, פייסבוק מציבה קובץ Cookie במכשיר המשתמש שמבקר בדף המעריצים שלנו בפייסבוק. כל קובץ Cookie מכיל קוד מזהה ייחודי ונשאר פעיל למשך שנתיים, למעט כאשר הוא נמחק לפני תום תקופה זו.

פייסבוק מקבלת, מתעדת ומעבדת את המידע המאוחסן בקובץ ה– Cookie, במיוחד כאשר המשתמש מבקר בשירותי פייסבוק, שירותים הניתנים על ידי חברים אחרים בעמוד האוהדים של פייסבוק ושירותים על ידי חברות אחרות המשתמשות בשירותי פייסבוק.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקרו במדיניות הפרטיות של פייסבוק כאן: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

פרטיות CCPA

סעיף הודעת פרטיות זה לתושבי קליפורניה משלים את המידע הכלול במדיניות הפרטיות שלנו והוא חל אך ורק על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המתגוררים במדינת קליפורניה.

קטגוריות מידע אישי שנאספו

אנו אוספים מידע המזהה, מתייחס, מתאר, מתייחס, מסוגל להיות קשור, או יכול להיות מקושר באופן סביר, באופן ישיר או עקיף, לצרכן או מכשיר מסוים. להלן רשימה של קטגוריות מידע אישי אשר אנו עשויים לאסוף או שנאספו מתושבי קליפורניה במהלך 12 (12) החודשים האחרונים.

שים לב שהקטגוריות והדוגמאות המופיעות ברשימה שלהלן הן אלה שהוגדרו ב– CCPA. אין זה אומר שכל הדוגמאות לאותה קטגוריה של מידע אישי נאספו למעשה על ידינו, אלא משקפת את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע הזה מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות וייתכן שנאסף. לדוגמא, קטגוריות מסוימות של מידע אישי ייאספו רק אם מסרת מידע אישי כזה ישירות אלינו.

-קטגוריה א ‘: מזהים. דוגמאות: שם אמיתי, כינוי, כתובת דואר, מזהה אישי ייחודי, מזהה מקוון, כתובת פרוטוקול אינטרנט, כתובת דואל, שם חשבון, מספר רישיון נהיגה, מספר דרכון או מזהים דומים אחרים. נאסף: כן.

-קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רישומי הלקוחות בקליפורניה (כללי קוד סעיף 1798.80 (ה)). דוגמאות: שם, חתימה, מספר ביטוח לאומי, מאפיינים פיזיים או תיאור, כתובת, מספר טלפון, מספר דרכון, רישיון נהיגה או מספר תעודת זהות של המדינה, מספר פוליסת ביטוח, השכלה, עבודה, היסטוריה תעסוקתית, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי , מספר כרטיס חיוב, או כל מידע פיננסי אחר, מידע רפואי או מידע על ביטוח בריאות. חלק מהמידע האישי הכלול בקטגוריה זו עשוי להיות חופף לקטגוריות אחרות. נאסף: כן.

-קטגוריה C: מאפייני סיווג מוגנים על פי החוק הקליפורני או הפדרלי. דוגמאות: גיל (40 שנים ומעלה), גזע, צבע, מוצא, מוצא לאומי, אזרחות, דת או אמונה, מצב משפחתי, מצב רפואי, מוגבלות פיזית או נפשית, מין (כולל מין, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי, הריון או לידה ומצבים רפואיים נלווים), נטייה מינית, מעמד ותיק או צבאי, מידע גנטי (כולל מידע גנטי משפחתי). נאסף: לא.

-קטגוריה D: מידע מסחרי. דוגמאות: רשומות והיסטוריה של מוצרים או שירותים שנרכשו או נחשבים. נאסף: כן.

-קטגוריה E: מידע ביומטרי. דוגמאות: מאפיינים גנטיים, פיזיולוגיים, התנהגותיים וביולוגיים, או דפוסי פעילות המשמשים לחילוץ תבנית או מזהה או מידע מזהה אחר, כגון טביעות אצבעות, טביעות פנים וטביעות קול, סריקות קשתית העין או רשתית, לחיצת מקשים, הליכה או דפוסים פיזיים אחרים. , ונתוני שינה, בריאות או פעילות גופנית. נאסף: לא.

-קטגוריה F: אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת. דוגמאות: אינטראקציה עם השירות או הפרסומת שלנו. נאסף: כן.

-קטגוריה G: נתוני מיקום גיאוגרפי. דוגמאות: מיקום פיזי משוער. נאסף: לא.

-קטגוריה H: נתונים חושיים. דוגמאות: מידע שמע, אלקטרוני, חזותי, תרמי, חוש הריח או דומה. נאסף: לא.

-קטגוריה I: מידע מקצועי או תעסוקתי. דוגמאות: היסטוריה או הערכת ביצועים בהווה או בעבר. נאסף: לא.

-קטגוריה J: מידע על חינוך שאינו ציבורי (לפי חוק זכויות חינוך ופרטיות משפחתיות (20 U.S.C. סעיף 1232g, 34 C.F.R. חלק 99)). דוגמאות: רשומות חינוך הקשורות ישירות לתלמיד המנוהל על ידי מוסד חינוך או גורם הפועל מטעמו, כגון ציונים, תמלילים, רשימות כיתות, לוחות זמנים לתלמידים, קודי זיהוי תלמידים, מידע פיננסי של תלמידים או רשומות משמעת של תלמידים. נאסף: לא.

-קטגוריה K: הסקות הנובעות ממידע אישי אחר. דוגמאות: פרופיל המשקף את העדפותיו של האדם, מאפייניו, מגמותיו הפסיכולוגיות, נטיות, התנהגות, עמדות, אינטליגנציה, יכולות וכושר יכולתו. נאסף: לא.

תחת CCPA, מידע אישי אינו כולל:

–מידע זמין לציבור מרישומי הממשלה

–מידע צרכני לא מזוהה או מצטבר

–מידע שאינו נכלל בתחום CCPA, כגון:

     –מידע בריאותי או רפואי המכוסה על ידי חוק ניידות ואחריות אחריות של ביטוח הבריאות משנת 1996 (HIPAA) וחוק סודיות מידע רפואי (CMIA) או נתוני ניסוי קליניים.

     –מידע אישי המכוסה בחוקי פרטיות מסוימים ספציפיים למגזרים, כולל חוק דיווח אשראי הוגן (FRCA), חוק Gramm-Leach-Bliley (GLBA) או חוק פרטיות מידע פיננסי בקליפורניה (FIPA), וחוק הגנת הפרטיות של הנהג משנת 1994

מקורות מידע אישי

אנו מקבלים את קטגוריות המידע האישי המפורטות למעלה מקטגוריות המקורות הבאות:

–ישירות ממך. לדוגמא, מהטפסים שאתה ממלא בשירות שלנו, מהעדפות שאתה מביע או מספק באמצעות השירות שלנו, או מהרכישות שלך בשירות שלנו.

–בעקיפין ממך. לדוגמא, מהתבוננות בפעילות שלך בשירות שלנו.

–באופן אוטומטי ממך. לדוגמא, באמצעות קובצי Cookie אנו או ספקי השירות שלנו מגדירים במכשיר שלך תוך כדי ניווט בשירות שלנו.

–מספקי שירות. לדוגמא, ספקי צד שלישי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, ספקי צד שלישי למתן פרסום בשירות שלנו, ספקי צד שלישי לעיבוד תשלומים, או ספקי צד שלישי אחרים שאנו משתמשים בהם כדי לספק את השירות.

שימוש במידע אישי לצרכים עסקיים או למטרות מסחריות אנו עשויים להשתמש או לחשוף מידע אישי שאנו אוספים למטרות עסקיותאולמטרות מסחריות “(כהגדרתם תחת CCPA), אשר עשוי לכלול את הדוגמאות הבאות: להפעלת השירות שלנו ולספק לך את השירות שלנו. כדי לספק לך תמיכה וכדי לענות לפניות שלך, כולל לחקור ולטפל בחששות שלך ולעקוב ולשפר את השירות שלנו. כדי למלא או לעמוד בסיבה שמסרת את המידע. לדוגמא, אם אתה משתף את פרטי הקשר שלך לשאילת שאלה אודות השירות שלנו, אנו נשתמש במידע האישי הזה כדי לענות לשאלתך. אם אתה מספק את המידע האישי שלך לרכישת מוצר או שירות, אנו נשתמש במידע זה כדי לעבד את התשלום שלך ולהקל על המסירה. כדי לענות לבקשות אכיפת החוק וכנדרש בחוק החל, בצו בית המשפט או בתקנות ממשלתיות. כמתואר לך בעת איסוף המידע האישי שלך או כמפורט אחרת ב– CCPA. למטרות ניהול וביקורת פנימיות. לאתר אירועי ביטחון ולהגן מפני פעילות זדונית, מטעה, מרמה או בלתי חוקית, לרבות, במידת הצורך, להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה. לידיעתך, הדוגמאות המופיעות לעיל הן המחשה ואינן מיועדות להיות ממצות. לפרטים נוספים על אופן השימוש במידע זה, עיין בסעיףשימוש בנתונים האישיים שלך“. אם נחליט לאסוף קטגוריות נוספות של מידע אישי או להשתמש במידע האישי שאספנו למטרות שונות, לא קשורות או שאינן תואמות באופן מהותי, אנו נעדכן מדיניות פרטיות זו.

גילוי מידע אישי לצרכים עסקיים או למטרות מסחריות

אנו עשויים להשתמש או לחשוף ואולי השתמשנו או גילינו בשניםעשר (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי לצרכים עסקיים או מסחריים:

-קטגוריה א ‘: מזהים

-קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רישומי הלקוחות בקליפורניה (קוד סי. סי. 1798.80 (ה))

-קטגוריה D: מידע מסחרי

-קטגוריה F: אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת

שים לב שהקטגוריות המפורטות לעיל הן אלה שהוגדרו ב– CCPA. אין פירוש הדבר כי כל הדוגמאות לאותה קטגוריה של מידע אישי אכן נחשפו, אלא משקפת את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו שחלק מאותו מידע מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות וייתכן שנחשף.

כאשר אנו חושפים מידע אישי למטרה עסקית או למטרה מסחרית, אנו מזינים חוזה המתאר את המטרה ומחייב את הנמען לשמור על מידע אישי זה חסוי ולא להשתמש בו לכל מטרה פרט לביצוע החוזה.

מכירת מידע אישי

כהגדרתם ב– CCPA, “מכירהומכירהפירושן מכירה, השכרה, שחרור, גילוי, הפצה, זמינות, העברה, או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב, או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, את המידע האישי של הצרכן על ידי עסק לצד שלישי לצורך שיקול יקר. המשמעות היא שאולי קיבלנו הטבה כלשהי בתמורה לשיתוף מידע אישי, אך לא בהכרח הטבה כספית.

לידיעתך, הקטגוריות המפורטות להלן הן המוגדרות ב– CCPA. אין פירוש הדבר שכל הדוגמאות לאותה קטגוריה של מידע אישי אכן נמכרו, אלא משקפת את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו כי חלק מהמידע מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות ואולי היה משותף תמורת תמורה.

אנו עשויים למכור וייתכן שמכרנו בשניםעשר (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי:

-קטגוריה א ‘: מזהים

-קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רישומי הלקוחות בקליפורניה (קוד סי. סי. 1798.80 (ה))

-קטגוריה D: מידע מסחרי

-קטגוריה F: אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת

חלק מהמידע האישי

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך המזוהה בקטגוריות לעיל עם הקטגוריות הבאות של צדדים שלישיים:

-ספקי שירות

-מעבדי תשלום

-השותפים שלנו

-השותפים העסקיים שלנו

-ספקי צד שלישי אליהם אתה או הסוכנים שלך מאשרים לנו לחשוף את המידע האישי שלך בקשר למוצרים או שירותים שאנו מספקים לך.

מכירת מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16

איננו אוספים ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 באמצעות השירות שלנו, אם כי אתרי צד שלישי מסוימים שאליהם אנו מקשרים עשויים לעשות כן. לאתרי צד גאלה יש תנאי שימוש משלהם ומדיניות פרטיות ואנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש באינטרנט של ילדיהם ולהורות לילדיהם לעולם לא למסור מידע באתרים אחרים ללא רשותם.

איננו מוכרים את המידע האישי של צרכנים שאנו יודעים כי הם מתחת לגיל 16, אלא אם כן אנו מקבלים אישור חיובי (“הזכות להצטרף“) מצד הצרכן שגילו בין הגילאים 13 ל -16, או ההורה או האפוטרופוס של צרכן מתחת לגיל 13. צרכנים המצטרפים למכירת מידע אישי רשאים לבטל את הסכמתם למכירות עתידיות בכל עת.

למימוש הזכות לביטול הסכמה, אתה (או הנציג המורשה שלך) רשאי להגיש אלינו בקשה על ידי פנייה אלינו. אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 (או 16) מסר לנו מידע אישי, אנא פנה אלינו עם פירוט מספיק כדי לאפשר לנו למחוק את המידע הזה.

* CCPA זכויותיך במסגרת*

CCPA מספק לתושבי קליפורניה זכויות ספציפיות ביחס למידע האישי שלהם. אם אתה תושב קליפורניה, יש לך את הזכויות הבאות זכות ההודעה

-יש לך את הזכות לקבל הודעה אילו קטגוריות של נתונים אישיים נאספים והמטרות שלשמן נעשה שימוש בנתונים האישיים.

-הזכות לבקש. תחת CCPA, יש לך את הזכות לבקש שנחשוף לך מידע אודות איסוף, שימוש, מכירה, חשיפה למטרות עסקיות ושיתוף מידע אישי. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך, אנו נגלה לך:

     -קטגוריות המידע האישי שאספנו אודותיך

     -קטגוריות המקורות למידע האישי שאספנו אודותיך

המטרה העסקית או המסחרית שלנו לאיסוף או מכירה של מידע אישי זה הקטגוריות של צדדים שלישיים איתם אנו חולקים את המידע האישי הזה החלקים הספציפיים של מידע אישי שאספנו אודותיך

אם מכרנו את המידע האישי שלך או גילינו את המידע האישי שלך למטרה עסקית, אנו נגלה לך:

קטגוריות המידע האישי שנמכרו

קטגוריות המידע האישי שנחשפו, הזכות לומר לא למכירת נתונים אישיים (ביטול הסכמה).

-יש לך את הזכות להפנות אותנו לא למכור את המידע האישי שלך. להגשת בקשת ביטול הסכמה אנא פנה אלינו. הזכות למחוק נתונים אישיים.

-יש לך את הזכות לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלך, בכפוף לחריגים מסוימים. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך, נמחק (וננחה את נותני השירות שלנו למחוק) את המידע האישי שלך מרשומותינו, אלא אם כן תקף חריג. אנו עשויים לדחות את בקשת המחיקה שלך אם שמירת המידע נחוצה לנו או לספקי השירות שלנו כדי:

     -השלמת העסקה שלשמה אספנו את המידע האישי, ספק טובין או שירות שביקשת, נקט בפעולות שצפוי באופן סביר במסגרת הקשר העסקי המתמשך שלנו איתך, או בצע אחרת את החוזה שלך איתך.

     -לזהות אירועי אבטחה, להגן מפני פעילות זדונית, מטעה, מרמה או בלתי חוקית, או להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה.

     -איתור באגים על מוצרים כדי לזהות ולתקן שגיאות הפוגעות בפונקציונליות המיועדת.

     -לממש חופש דיבור, להבטיח את זכותו של צרכן אחר לממש את זכויות חופש הדיבור שלו, או לממש זכות אחרת הקבועה בחוק.

     -ציית לחוק פרטיות התקשורת האלקטרונית בקליפורניה (כללי עונשין § 1546 ואילך).

     -לעסוק במחקר מדעי, היסטורי או סטטיסטי ציבורי או שנבדק על ידי עמיתים למען האינטרס הציבורי, העומד בכל חוקי האתיקה והפרטיות הרלוונטיים האחרים, כאשר מחיקת המידע עשויה להפוך את הבלתי אפשרי או לפגוע ברצינות בהישגיו של המחקר, אם בעבר מסרת הסכמה מדעת .

     -אפשר שימושים פנימיים בלבד שמתאימים באופן סביר עם ציפיות הצרכנים על סמך הקשר שלך איתנו.

    -ציית לחובה משפטית.

    -עשה שימושים פנימיים וחוקיים אחרים במידע זה התואמים את ההקשר בו סיפקת אותו.

-הזכות שלא להפלות. יש לך את הזכות שלא להיות מופלה לרעה במימוש זכויות הצרכן שלך, לרבות על ידי:

   -מניעת סחורה או שירותים ממך

   -חיוב מחירים או תעריפים שונים עבור מוצרים או שירותים, כולל שימוש בהנחות או הטבות אחרות או הטלת קנסות

   -מתן רמה או איכות שונה של מוצרים או שירותים עבורך

   -מציע שתקבל מחיר או מחיר שונה עבור סחורות או שירותים או רמה או איכות שונים של סחורות או שירותים

מימוש זכויות הגנת המידע שלך ב– CCPA

על מנת לממש את כל הזכויות שלך במסגרת CCPA, ואם אתה תושב קליפורניה, תוכל ליצור איתנו קשר:

-בדואל: [email protected]

-על ידי ביקור בדף זה באתר האינטרנט שלנו http://www.michalnegrin.com/contact-2/

-במספר טלפון: + 972-55-999-4981

רק אתה, או אדם הרשום במזכיר המדינה בקליפורניה שאתה מסמיך לפעול בשמך, רשאי להגיש בקשה המאומתת הקשורה למידע האישי שלך.

על בקשתך אלינו:

-ספק מידע מספיק שיאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה האדם עליו אספנו מידע אישי או נציג מורשה

-תאר את בקשתך בפירוט מספק המאפשר לנו להבין כראוי, להעריך ולהגיב לה איננו יכולים לענות לבקשתך או לספק לך את המידע הנדרש אם איננו יכולים: לאמת את זהותך או סמכותך להגיש את הבקשה, וודא שהמידע האישי מתייחס אליך אנו נחשוף ונמסור את המידע הנדרש ללא תשלום תוך 45 יום מרגע קבלת בקשתך המאומתת.

פרק הזמן למסירת המידע הנדרש עשוי להאריך פעם אחת ב– 45 יום נוספים במידת הצורך הסביר ובהתראה מוקדמת. כל הגילוי שאנו מספקים יכסה רק את התקופה של 12 חודשים שקדמה לקבלת הבקשה.

לבקשות ניידות נתונים, אנו בוחרים פורמט המספק את המידע האישי שלך הניתן לשימוש ושיש לאפשר לך להעביר את המידע מגוף אחד לגוף אחר ללא הפרעה.

אל תמכור את המידע האישי שלי

יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך למכירת המידע האישי שלך. לאחר שנקבל ונאשר ממך בקשת צרכנים שניתן לאמת, נפסיק למכור את המידע האישי שלך. למימוש זכותך לבטל הסכמה, אנא צרו איתנו קשר.

ספקי השירות שאיתם אנו משתפים פעולה (לדוגמא, שותפי האנליטיקה או הפרסום שלנו) רשאים להשתמש בשירות בטכנולוגיה שמוכרת מידע אישי כהגדרתו בחוק CCPA. אם ברצונך לבטל את השימוש במידע האישי שלך למטרות פרסום מבוססותעניין ומכירות פוטנציאליות אלה, כהגדרתן על פי חוק CCPA, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע ההוראות שלהלן.

שים לב שכל ביטול הסכמה הוא ספציפי לדפדפן שבו אתה משתמש. יתכן שתצטרך לבטל את הסכמתך לכל דפדפן שבו אתה משתמש.

אתר אינטרנט

באפשרותך לבטל הסכמה לקבל מודעות המותאמות אישית על ידי ספקי השירות שלנו על ידי ביצוע ההוראות המוצגות בשירות:

-הפלטפורמה NAI: לביטול הסכמה של   http://www.networkadvertising.org/choices

-הפלטפורמה EDAA לביטול הצטרפות של ה–  http://www.youronlinechoices.com

-הפלטפורמה DAA לביטול ההסכמה של ה–  http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

ביטול ההסכמה יניח במחשב שלך קובץ cookie הייחודי לדפדפן שבו אתה משתמש לביטול הסכמה. אם תחליף דפדפן או תמחק את קובצי ה– cookie ששמרת הדפדפן שלך, יהיה עליך לבטל את הסכמתך שוב.

מכשירים ניידים

המכשיר הסלולרי שלך עשוי לתת לך את האפשרות לבטל את השימוש במידע על האפליקציות שאתה משתמש בהן כדי להציג לך מודעות הממוקדות לתחומי העניין שלך:

-“ביטול הסכמה למודעות מבוססותענייןאוביטול הסכמה להתאמה אישית של מודעותבמכשירי Android

-“הגבל מעקב אחר מודעותבמכשירי iOS תוכל גם לעצור את איסוף פרטי המיקום מהמכשיר הנייד שלך על ידי שינוי ההעדפות במכשיר הנייד שלך.

מדיניותלא לעקובכנדרש על ידי חוק הגנת הפרטיות המקוונת בקליפורניה (CalOPPA)

השירות שלנו אינו מגיב לאיתור אל תעקוב.

עם זאת, חלק מאתרי צד שלישי עוקבים אחר פעילויות הגלישה שלך. אם אתה מבקר באתרים כאלה, תוכל להגדיר את העדפותיך בדפדפן האינטרנט שלך כדי להודיע ​​לאתרים שאינך מעוניין במעקב. באפשרותך להפעיל או להשבית DNT על ידי ביקור בדף ההעדפות או ההגדרות של דפדפן האינטרנט שלך.

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו פונה לאיש מתחת לגיל 13. איננו אוספים ביודעין מידע המאפשר זיהוי אישי מאף אחד מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדך סיפק לנו נתונים אישיים, אנא צור קשר. אם נהיה מודעים לכך שאספנו נתונים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 13 ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו נוקטים בצעדים להסרת מידע זה מהשרתים שלנו.

אם עלינו להסתמך על הסכמה כבסיס חוקי לעיבוד המידע שלך ומדינתך דורשת הסכמה מהורה, אנו עשויים לדרוש את הסכמת ההורה שלך לפני שנאסוף מידע זה ונשתמש בו.

זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה(חוק Shine the Light בקליפורניה)

על פי סעיף הקוד האזרחי בקליפורניה, 1798 (חוק Shine the Light בקליפורניה), תושבי קליפורניה עם מערכת יחסים עסקית מבוססת איתנו יכולים לבקש מידע אחת לשנה על שיתוף הנתונים האישיים שלהם עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ישיר של הצדדים השלישי.

אם ברצונך לבקש מידע נוסף על פי חוק California Shine the Light, ואם אתה תושב קליפורניה, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן.

זכויות פרטיות בקליפורניה למשתמשים קטינים (סעיף 22581 בקוד עסקי ומקצועות בקליפורניה)

סעיף 22581 של קוד עסקים ומקצועות בקליפורניה מאפשר לתושבי קליפורניה מתחת לגיל 18 שהם משתמשים רשומים באתרים, שירותים או יישומים מקוונים לבקש ולקבל הסרה של תוכן או מידע שפרסמו בפומבי.

לבקשת הסרת נתונים מסוג זה, ואם אתה תושב קליפורניה, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולכלול את כתובת הדואל המשויכת לחשבונך.

שים לב כי בקשתך אינה מבטיחה הסרה מלאה או כוללת של תוכן או מידע שפורסם באינטרנט וכי החוק אינו רשאי להתיר או לדרוש הסרה בנסיבות מסוימות.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תועבר לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

אין לנו שום שליטה ואנחנו לא לוקחים אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהו.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת.

אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בעמוד זה. אנו נודיע לך באמצעות דואל ו / או הודעה בולטת בשירות שלנו, טרם כניסת השינוי לתוקף ונעדכן את תאריךעודכן לאחרונהבראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין מדי פעם במדיניות פרטיות זו בכל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף כאשר הם מתפרסמים בעמוד זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, תוכל ליצור איתנו קשר:

-בדואל: [email protected]

-על ידי ביקור בדף זה באתר האינטרנט שלנו: http://www.michalnegrin.com/contact-2

-במספר טלפון: + 972-55-999-4981