תנאים והגבלות

עודכן לאחרונה: 23 בפברואר 2021

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות לפני שתשתמש בשירות שלנו.

פרשנות והגדרות

למילים המודגשות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות בלשון יחיד או ברבים. הגדרות לעניין תקנון זה:

-כלול משמעו ישות ששולטת, נשלטת על ידי או נמצאת תחת שליטה משותפת עם צד, כאשרשליטהפירושה בעלות על 50% או יותר מהמניות, מניות או מניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת. .

-מדינה מתייחסת ל: ישראל החברה (המכונההחברה“, “אנחנו“, “אותנואושלנובהסכם זה) מתייחסת לאלבר מור, 36 היי באייר, תל אביב. מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

-משוב פירושו משוב, חידושים או הצעות שנשלחות על ידך לגבי התכונות, הביצועים או התכונות של השירות שלנו.

-טובין מתייחסים לפריטים המוצעים למכירה בשירות.

-משמעות ההזמנות היא בקשתך לרכוש טובין מאתנו.

-מבצעים מתייחסים לתחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים המוצעים באמצעות השירות.

-שירות מתייחס לאתר. תנאים והגבלות (המכונים גםתנאים“) פירושם תנאים והגבלות אלה המהווים את כל ההסכם בינך לבין החברה בנוגע לשימוש בשירות.

-שירות מדיה חברתית של צד שלישי פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי העשויים להיות מוצגים, כלולים או זמינים על ידי השירות.

-האתר מתייחס למיכל נגרין, הנגישה דרך http://www.michalnegrin.com/

–אתה הכוונה היא לאדם שניגש או משתמש בשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת שמטרתו אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.

הכרה בתנאים

אלה התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בשירות זה וההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והגבלות אלה קובעים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

גישתך לשימושך בשירות מותנית בהסכמתך ותקנון זה ועמידתך. תנאים והגבלות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים וההגבלות הללו, אינך רשאי לגשת לשירות.

אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה לאנשים מתחת לגיל 18 להשתמש בשירות.

גישתך לשימושך בשירות מותנית גם בהסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה ועמידה בה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת ​​את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וגילוי של המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש ביישום או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך ועל האופן שבו החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני שתשתמש בשירות שלנו.

ביצוע הזמנות למוצרים

על ידי ביצוע הזמנת טובין באמצעות השירות, אתה מתחייב שאתה מסוגל באופן חוקי להתקשר בחוזים מחייבים.

הפרטים שלך

אם ברצונך לבצע הזמנה למוצרים זמינים בשירות, ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי להזמנתך, כולל, ללא הגבלה, שמך, כתובת הדואל שלך, מספר הטלפון שלך, מספר כרטיס האשראי שלך, תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, כתובת החיוב שלך ופרטי המשלוח שלך.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי או חיוב או כל אמצעי תשלום אחר בקשר להזמנה כלשהי; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו נכון, נכון ומלא.

על ידי מסירת מידע כאמור, אתה מעניק לנו את הזכות למסור את המידע לצדדים שלישיים לעיבוד תשלומים לצורך הקלה על השלמת הזמנתך.

ביטול הזמנה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך בכל עת מסיבות מסוימות, כולל אך לא רק:

–זמינות טובין

–שגיאות בתיאור או במחירים עבור מוצרים

–שגיאות בהזמנתך

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך אם יש חשד להונאה או עסקה לא מורשית או בלתי חוקית.

זכויות ביטול ההזמנה שלך

כל טובין שאתה רוכש יכול להיות מוחזר רק בהתאם לתנאים ולהגבלות ולמדיניות ההחזרות שלנו.

מדיניות ההחזרות שלנו מהווה חלק מתנאים אלה. אנא קרא את מדיניות ההחזרות שלנו למידע נוסף על זכותך לבטל את הזמנתך.

זכותך לבטל הזמנה חלה רק על מוצרים המוחזרים באותו מצב שקיבלת אותם. עליכם לכלול גם את כל הוראות המוצרים, המסמכים והעטיפות. טובין שנפגעו או שאינם במצב זהה לזה שקיבלתם או שנלבשים מעבר לפתיחת האריזה המקורית לא יוחזרו. לכן עליכם לטפל בצורה סבירה במוצרים שנרכשו בזמן שהם ברשותכם.

אנו נשיב לך לא יאוחר מ– 14 יום מהיום בו נקבל את הסחורה המוחזרת. אנו נשתמש באותם אמצעי תשלום שבהם השתמשת בהזמנה, ולא תחויב בעמלות כלשהן בגין החזר כזה.

לא תהיה לך שום זכות לבטל הזמנה לאספקה ​​של אחת מהסחורות הבאות:

–אספקת טובין המיועדת למפרט שלך או בהתאמה אישית ברורה.

–אספקת הטובין שעל פי טבעם אינה מתאימה להחזרה, מתדרדרת במהירות או כאשר תאריך התפוגה הסתיים.

–אספקת טובין שאינם מתאימים להחזרה מסיבות של הגנה בריאותית או היגיינה ולא נסגרו לאחר הלידה.

–אספקת טובין אשר, לאחר המסירה, על פי טבעם, מעורבת באופן בלתי נפרד עם פריטים אחרים.

–אספקת תוכן דיגיטלי שאינו מסופק על מדיום מוחשי אם ההופעה החלה בהסכמתך המפורשת מראש והוכרת באובדן זכות הביטול שלך.

זמני אספקה

המשלוח ייקח עד 30 יום, בדרך כלל תוך 3-5 ימי עסקים.

זמינות, שגיאות ואי דיוקים

אנו מעדכנים כל העת את היצענו של טובין בשירות. המוצרים הזמינים בשירות שלנו עשויים להיות במחירים שגויים, מתוארים באופן לא מדויק או לא זמין, ואנו עשויים לחוות עיכובים בעדכון המידע אודות המוצרים שלנו בשירות ובפרסום שלנו באתרים אחרים.

איננו יכולים ולא יכולים להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו, ​​כולל מחירים, תמונות מוצר, מפרטים, זמינות ושירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

מדיניות מחירים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריה בכל עת לפני קבלת ההזמנה.

המחירים הנקובים עשויים להיות מתוקנים על ידי החברה לאחר קבלת ההזמנה במקרה של אירוע כלשהו המשפיע על המסירה הנגרם כתוצאה מפעולה ממשלתית, שינוי במכס, דמי משלוח מוגדלים, עלויות מטבע חוץ גבוהות יותר וכל עניין אחר שאינו בשליטת החברה . במקרה זה, תהיה לך הזכות לבטל את הזמנתך.

תשלומים

כל המוצרים שנרכשו כפופים לתשלום חד פעמי. ניתן לבצע תשלום באמצעות אמצעי תשלום שונים שיש לנו, כגון ויזה, מאסטרקארד, Affinity Card, כרטיסי אמריקן אקספרס או אמצעי תשלום מקוונים (PayPal למשל).

כרטיסי תשלום (כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב) כפופים לבדיקות אימות והרשאה מאת מנפיק הכרטיסים שלך. אם לא נקבל את ההרשאה הנדרשת, לא נהיה אחראים לכל עיכוב או אי מסירה של הזמנתך.

מבצעים

כל מבצעים שזמינים באמצעות השירות עשויים להיות כפופים לכללים הנפרדים מהתנאים הללו.

אם אתה משתתף במבצעים כלשהם, אנא עיין בכללים הרלוונטיים וכן במדיניות הפרטיות שלנו. אם הכללים לקידום מכירות מתנגשים עם תנאים אלה, כללי הקידום יחולו.

קניין רוחני

השירות ותוכנו המקורי (לא כולל תוכן המסופק על ידיך או משתמשים אחרים), תכונותיו ופונקציונליות הם ונשארו נחלתם הבלעדית של החברה ומעניקי הרישיון שלה.

השירות מוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים של המדינה והמדינות הזרות כאחד.

אין להשתמש בסימני המסחר ובבוש המסחר שלנו בקשר למוצר או שירות כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

המשוב שלך אלינו

אתה מקצה את כל הזכויות, התואר והעניין בכל משוב שתספק לחברה. אם מסיבה כלשהי הקצאה כזו אינה יעילה, אתה מסכים להעניק לחברה זכות ורישיון לא בלעדית, תמידית, בלתי חוזרת, ללא תמלוגים, לשימוש, לשכפל, לחשוף, לתת רישיון, להפיץ, לשנות ולנצל משוב כזה ללא הַגבָּלָה.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי או לשירותים שאינם בבעלות החברה או בשליטתם.

לחברה אין שליטה על האחריות, לתוכן, למדיניות הפרטיות או לנהלים של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהו. בנוסף אתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או לכאורה נגרם על ידי או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירות כזה כאמור. או דרך כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר בהם.

סיום

אנו רשאים להפסיק או להשעות את גישתך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או אחריות, מכל סיבה שהיא, כולל ללא הגבלה אם תפר תנאים והגבלות אלה.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק באופן מיידי.

הגבלת אחריות

על אף הנזקים העלולים להיגרם, כל אחריותה של החברה וספקים כלשהם על פי הוראה כלשהי בתנאים אלה והדרך הבלעדית שלך לכל האמור לעיל תהיה מוגבלת לסכום ששולם בפועל באמצעות השירות או 100 דולר. אם לא רכשתם דבר באמצעות השירות.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, אגבי, עקיף או תוצאתי כלשהו (כולל, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, להפרעה עסקית, לנזק אישי, אובדן פרטיות הנובע או בכל דרך הקשורה לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות, בתוכנות צד גו / או בחומרת צד גהמשמשת את השירות, או אחרת בקשר עם הוראה כלשהי בתנאים אלה), גם אם הודיעו לחברה או לספק כלשהו על האפשרות של נזק כזה ואף אם הסעד נכשל בתכליתו המהותית.

מדינות מסוימות אינן מאפשרות להוציא אחריות משתמעת או הגבלת אחריות לנזקים נלווים או תוצאתיים, מה שאומר שחלק מהמגבלות הנל עשויות שלא לחול. במדינות אלה, אחריותו של כל צד תהיה מוגבלת במידה המותרת על פי החוק.

כתב ויתורכפי שהואוכפי שניתן להשיג

השירות ניתן לךכפי שהואוכפי שניתן להשיגועם כל התקלות והליקויים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המירבית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ובשם שלוחותיה ושל רישיונותיה ונותני השירות שלהם, מתנערת במפורש מכל האחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית ובין אם אחרת, ביחס ל שירות, כולל כל האחריות המשתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת ואי הפרה, ואחריות העשויה להיווצר בעקבות התנהלות, דרך ביצוע, שימוש או נוהג מסחרי. ללא הגבלה על האמור לעיל, החברה אינה מעניקה שום אחריות או התחייבות, ואינה מציינת מכל סוג שהוא שהשירות יענה על דרישותיך, ישיג תוצאות מתוכננות כלשהן, יתאים או יעבוד עם תוכנות, יישומים, מערכות או שירותים אחרים, יפעל ללא הפרעה, לעמוד בכל תקני ביצועים או אמינות או להיות נטולי שגיאות או שניתן או יתוקן שגיאות או פגמים.

מבלי להגביל את האמור לעיל, לא החברה ואף אחד מספקי החברה אינם מצהירים או מתחייבים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע: (i) באשר להפעלת השירות או לזמינותו, או למידע, לתוכן ולחומרים או למוצרים כלול עליו; (ii) שהשירות יהיה ללא הפרעה או נטול שגיאות; (iii) באשר לדיוק, אמינותם או מטבעם של כל מידע או תוכן הניתן באמצעות השירות; או (iv) שהשירות, שרתיו, התוכן או הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו או מטעם החברה אינם נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של התחייבויות או מגבלות על זכויות סטטוטוריות החלות על הצרכן, כך שחלק או כל ההחרגות והמגבלות הנל עשויות שלא לחול עליך. אך במקרה כזה החרגות והמגבלות המפורטות בסעיף זה יוחלו במידה האכיפה ביותר על פי החוק החל.

חוק מסדיר

חוקי המדינה, למעט כללי התנגשות החוק שלה, יחולו על תנאים אלה ועל השימוש שלך בשירות. השימוש שלך ביישום עשוי להיות כפוף לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב סכסוכים

אם יש לך חשש או מחלוקת כלשהי לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא פורמלי על ידי פנייה לחברה.

למשתמשי האיחוד האירופי

אם אתה צרכן של האיחוד האירופי, תיהנה מכל הוראות חובה בחוק במדינה בה אתה גר.

תאימות משפטית של ארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (i) אינך נמצא במדינה הכפופה ל אמברגו של ממשלת ארצות הברית, או שממשלת ארצות הברית הוגדרה כמדינהתומכת בטרור“, ו– (ii) אינך מופיעים ברשימת ממשלות ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

ניתוק ויתור בר הפרדה

בר הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה או לא חוקית, הוראה כזו תשתנה ותתפרש בכדי להשיג את יעדי ההוראה כאמור במידת האפשר על פי החוק החל, וההוראות האחרות ימשיכו במלוא עוצמתן.

ויתור

למעט כאמור כאן, אי מימוש זכות או דרישת מילוי התחייבות על פי תנאים אלה, לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות כזו או ידרוש ביצוע כזה במועד כלשהו לאחר מכן, ואין ויתור על הפרה יהווה ויתור של כל הפרה שלאחר מכן.

פרשנות תרגום

ייתכן שתנאים והגבלות אלה תורגמו אם הגשנו אותם לרשותך בשירות שלנו. אתה מסכים כי הטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של סכסוך.

שינויים בתנאים ובהגבלות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי אנו נעשה מאמצים סבירים לספק התראה של 30 יום לפחות לפני שתנאי חדש ייכנס לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים.

אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק להשתמש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והגבלות אלה, תוכל ליצור איתנו קשר:

בדואל: [email protected]

על ידי ביקור בדף זה באתר האינטרנט שלנו: http://www.michalnegrin.com/contact-2/

במספר טלפון: + 972-55-999-4981